Tudnivalók, teendők a haláleset bekövetkezésekor

Lakáson bekövetkezett elhalálozás esetén

Először értesíteni kell a háziorvost, vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot.

A halottvizsgálat elvégzése után lehet értesíteni a temetkezés ügyeletes munkatársát az alábbi telefonszámokon:

+36/88/428-838

+36/20/388-5411

Cégünk 24 órás, azaz éjjel-nappali ügyeletet tart a halottszállítási megbízások bejelentésére! A telefonon történt értesítéstől számított 2 órán belül elszállítjuk az elhunytat.

Ha a halálesetet megállapító orvos egyértelműen meg tudja állapítani a halál okát, akkor engedélyezi az elhunyt halottasházba történő elszállítását. Ebben az esetben cégünk az elhunytat az általunk üzemeltetett halotthűtőbe szállítja, ahol gondoskodunk az elhunyt részére a további megfelelő kegyeleti körülmények biztosításáról.

Ha a halál oka egyértelműen nem állapítható meg a helyszínen, akkor a halottvizsgálatot végző orvos kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat az általa megjelölt egészségügyi intézménybe. Községekben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezést szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, koporsós temetés) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges, és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén

Kórházban történt elhalálozás esetén a halottvizsgálat elvégzése után a Halottvizsgálati Bizonyítványt a kórház Pathológiai osztálya állítja ki. A Halottvizsgálati Bizonyítványt az elhunyt személyi irataival együtt átadják a hozzátartozó részére. Ilyen esetben nincs más teendő, mint befáradni valamelyik temetés felvételi irodánkba és ott a teljes körű felvilágosítás és ügyintézés mellett munkatársainkkal megszerveztetni az elhunyt temetését.

Községekben a helyi és az egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Teljes körű ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítő és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak. Amennyiben hozzánk fordul, átvállaljuk a teljes ügyintézést a kórházban és minden szükséges okiratot beszerzünk.

Szükséges iratok

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • Az elhunyt személyazonossági igazolványa és lakcímkártyája, külföldi állampolgár esetén útlevele,
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
  • Ha az elhunyt házas, akkor a házassági anyakönyvi kivonata,
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét igazoló bírósági végzés,
  • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
  • Az orvos által kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány,

Továbbá Veszprémben meglévő sírhelybe történő temetésekhez, illetve hamvak elhelyezéséhez az alábbi dokumentumokra, adatokra lehet szükség:

  • meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely száma és a sírba temetett elhunyt neve, a temetés időpontja.

Bízunk abban, hogy tájékoztatónkkal segítségére lehetünk akkor, ha munkája során, vagy környezetében sajnálatos haláleset történik.